S každým vzorkem zacházejte jako s potenciálně infekčním!

Odběr se provádí na základě žádosti lékaře nebo klienta. Příslušným dokladem je žádanka na laboratorní vyšetření vyplněná lékařem. V případě samoplátce vyplní žádanku s požadavky odběrová sestra. Urgentní požadavek od lékaře označte červeným písmenem S na žádance i na odebraných zkumavkách.
Podle požadovaného vyšetření je nutné vybrat správnou odběrovou nádobku (viz tabulka).

Biologický materiálTyp odběrové nádobky/ barva víčka/ objem vzorkuMetody dle žádanky
Nesrážlivá žilní krevZkumavka s K2EDTA fialové víčko 2 mlKrevní obraz+5-popul. dif, Retikulocyty, Sedimentace, Imunofenotypizace, HLAB27,  KS + Rh faktor, Glykovaný hemoglobin
Nesrážlivá žilní krev/ plazmaZkumavka s citrátem sodným  modré víčko 1,8 ml nutný odběr po rysku!Quick test-INR, APTT, Fibrinogen, D-Dimery
Nesrážlivá žilní krev/ plazmaZkumavka s NaF/Na2EDTA šedé víčko 2 mlGlukóza v plazmě, oGTT, laktát
Srážlivá žilní krev/ sérumZkumavka s dělícím gelem žluté víčko 3,5 ml nebo 5 mlBiochemie, Kardiální markery, Tumorové markery, C-peptid, Hormony, vitamíny, Hormony štítné žlázy, Specifické bílkoviny, Ukazatelé zánětu, Imunoglobuliny, Bakteriální/parazitární agens, Hepatitidy, Virová agens,  Diagnostika autoimunitních onemocnění, Diagnostika alergických onemocnění
MočSterilní plastová zkumavka červené víčko 10 mlVyšetření v moči
Sbíraná močPlastová láhev bez konzervačního činidlaBiochemická analýza moče 
StoliceOdběrová nádobka zelené víčkoOkultní krvácení – kvantitativní test

Na zkumavce musí být identifikace ze žádanky: jméno a příjmení pacienta, rodné číslo.
Výsledky pacienta může ovlivnit řada fyziologických i nefyziologických faktorů. Stres může způsobit změnu koncentrace některých analytů. Proto má být pacient před odběrem v klidu.
Odběrová sestra musí před zahájením odběru seznámit pacienta s postupem odběru. Dále musí ověřit totožnost pacienta, doplnit jeho adresu a ověřit, zda pacient splnil požadavky před vyšetřením (nalačno). Zeptat se pacienta na užívání antikoagulancií, případné alergie a možnou nevolnost při odběru. Zkontrolovat požadavky a správnost počtu a druhu zkumavek a jejich správnou identifikaci.

 

Odběr žilní krve
Před i po odběru je nutno provést dezinfekci rukou. Při odběru se používají jednorázové pomůcky, včetně nového páru rukavic pro každého pacienta.
Odběr se provádí zpravidla ze žíly na paži v loketní jamce. Po dezinfekci a oschnutí místa vpichu se krev pomocí nástavce odebírá do uzavřených vakuových zkumavek.
Při odběru více zkumavek je potřebné zachovat pořadí odběru – nejprve zkumavky bez přísad, poté s přísadami (například žluté víčko – modré – fialové – šedé). Bezprostředně po odběru je nutné zkumavku promíchat opakovaným otáčením (alespoň 5x).
U odběru pro hemokoagulační vyšetření (modré víčko) je nutno dbát na správný objem odebrané krve (po rysku na zkumavce). V případě odebrání nesprávného objemu je potřeba provést nový odběr z druhé paže.
Po odběru je místo vpichu sterilně kryto a pacientovi je doporučeno ho cca 2 minuty tisknout a ponechat krytí alespoň 15 minut po odběru.
Pracovník provádějící odběr parafuje žádanku a uvede na ní datum a čas odběru.

 

Odběr kapilární krve
Je určen pro případy, kdy nelze provést žilní odběr. Při odběru se používají jednorázové pomůcky, včetně nového páru rukavic pro každého pacienta.
Odběr se provádí do speciální zkumavky (Microvette) zpravidla ze strany bříška prstu. Po dezinfekci a oschnutí místa vpichu se lancetou nebo jednorázovou jehlou provede vpich. První kapka krve se setře čtverečkem buničiny a poté se konec kapiláry ponoří do další tvořící se kapky a krev se nasaje do mikrokyvety.
Odběr se musí provádět z dokonale prokrvených míst (lze zajistit dostatečným zahřátím), jinak může dojít k ovlivnění výsledku vyšetření. Krev se nesmí ze stejného důvodu ze vpichu vytlačovat násilím.
Pracovník provádějící odběr parafuje žádanku a uvede na ní datum a čas odběru.

 

Odběr na mikrobiologické vyšetření
Podrobné informace týkající se odběru na mikrobiologické vyšetření a uchovávání odebraných vzorků před transportem do laboratoře jsou uvedeny u jednotlivých položek v seznamu vyšetření.
Při odběrech stěrů z kůže, ran, měkké tkáně je nutné odběr provést před dezinfekcí a ošetřením.
U průkazu antigenů bakteriálních, virových a parazitárních ze stolice odeslat k vyšetření kousek stolice velikosti lískového oříšku nebo průjmovitou stolici. Tyto vyšetření nelze provádět ze stěru z konečníku. U průkazu antigenu i toxinu Clostridium difficile uvádějte v žádance informaci o předešlé antibiotické léčbě a hospitalizaci v rozmezí 2 měsíců.
U odběrů k průkazu intracelulárních etiologických agens z urogenitálního traktu používejte odběrové sterilní kartáčky a proveďte seškrab sliznice (kvůli afinitě k membráně slizničních buněk). Při stanovení z moče musí pacient odebrat první porci moče nejdříve po 3 hodinách od posledního močení. Stanovení Chlamydia trachomatis je pouze orientační a průkaz závisí na správném odběru.

Každá terapie antibiotikem (empirická i cílená) by měla být uvedená v žádance. Při zjištěné rezistenci a multirezistenci bakteriálních kmenů je možné po telefonické konzultaci nasadit účinné ATB a tím zamezit rozvoji rezistence a pacienta vyléčit.
Podle požadovaného vyšetření je nutné vybrat správnou odběrovou nádobku (viz tabulka).

Bakteriologické vyšetření
Odběr musí být proveden:
– do sterilních odběrových souprav s transportním médiem,
– před zahájením ATB léčby.
Po odběru musí být vzorky správně uchovávány – viz informace u jednotlivých metod v seznamu vyšetření – a transportovány do laboratoře co nejdříve.

Správné zásady pro odběr jsou stručně popsány na zadní straně žádanky a podrobné informace jsou uvedeny u jednotlivých metod na webových stránkách laboratoře. V případě požadavků na speciální vyšetření, např. kultivace bordetel, difterického korynebaktérií, aktinomycet, kvasinek a plísní je potřebné uvést v žádance.
Při odběrech stěrů z kůže, ran, měkké tkáně je nutné odběr provést před dezinfekcí a ošetřením.
U průkazu antigenů bakteriálních, virových a parazitárních ze stolice je nutné odeslat k vyšetření kousek stolice velikosti lískového oříšku nebo průjmovitou stolici. Tyto vyšetření nelze provádět ze stěru z konečníku! U průkazu antigenu i toxinu Clostridium difficile je důležité uvádět v žádance informaci o předešlé antibiotické léčbě a hospitalizaci v rozmezí 2 měsíců. Jedná se o závažnou nozokomiální infekci s nebezpečím rozvoje závažné postantibiotické kolitidy, pseudomembranózní až ulcerózní enterokolitidy.

Při průkazu intracelulárních etiologických agens z urogenitálního traktu je nutné používat odběrové sterilní kartáčky a provést seškrab sliznice (kvůli afinitě k membráně slizničních buněk). Při záchytu z moče je nutné informovat pacienta, že musí odebrat první porci moče nejdříve po 3 hodinách od posledního močení. Stanovení Ch. trachomatis je pouze orientační a pozitivní průkaz závisí na správném odběru.

Každá terapie antibiotikem (empirická i cílená) by měla být uvedená v žádance. Při zjištěné rezistenci a multirezistenci bakteriálních kmenů je možné po telefonické konzultaci nasadit účinné ATB a tím zamezit rozvoji rezistence a pacienta vyléčit.
Podle požadovaného vyšetření je nutné vybrat správnou odběrovou nádobku (viz tabulka).

Biologický materiál

Typ odběrové nádobky/ barva víčka Metody dle žádanky

Výtěry, stěry, seškraby

Sterilní tampón s transportní půdou Horní cesty dýchací; Ucho; Oko; Kůže; Gastrointestinální trakt; Urogenitální trakt

Tekuté materiály:

sputum, obsah dutin a abscesů, hnis, punktát, sekret, ejakulát, mozkomíšní mok

Sterilní kontejner, tzv. „spůtovka“ nebo sterilní plastová zkumavka červené víčko Horní a Dolní cesty dýchací; Ucho; Kůže a měkká tkáň; Klouby a kosti; Urogenitální trakt; Centrální nervový systém

Tkáň, intrauterinní tělísko, špička z permanentního močového katetru

Sterilní kontejner, tzv. „spůtovka“ nebo sterilní plastová zkumavka červené víčko Kůže a měkká tkáň; Klouby a kosti; Urogenitální trakt

Kontaktní čočky v roztoku

Sterilní kontejner, tzv. „spůtovka“ nebo sterilní plastová zkumavka červené víčko vhodné poslat i samotný čistící roztok Oko

Moč ke kultivaci a průkazu antigenů

Sterilní plastová zkumavka červené víčko Urogenitální trakt

Seškraby k průkazu Chlamydia trachomatis, mykoplazmat a ureaplasmat

Sterilní kartáček určený pro seškrab Urogenitální trakt

Mikrobiální obraz poševní

Nefixovaný stěr na podložním skle

Urogenitální trakt

Stolice k průkazu antigenů, toxinů, parazitů a mykobaktérií

Sterilní nádobka s lopatkou (stolice velikosti lískového oříšku nebo průjmovitá) Gastrointestinální trakt

Stěry a výtěry k záchytu mykobaktérií

Sterilní tampón bez transportní půdy

Horní cesty dýchací; Kůže a měkká tkáň

Průkaz antigenů chřipky A i B

Tekuté transportní médium Horní a Dolní cesty dýchací