Interpretace stanovení IgG protilátek proti SARS-CoV-2

Po kontaktu s virem reaguje zdravý imunitní systém mimo jiné i tvorbou protilátek.

Protilátky typu IgG se začínají tvořit cca 3-4 týdny od nástupu příznaků onemocnění. Po 5 týdnech pak bývají protilátky IgG nalezeny již u 95 % pacientů.

Množství vytvořených protilátek postupně narůstá a během 1-2 měsíců po onemocnění by mělo dosáhnout maximálních hodnot. Pacienti, kteří onemocnění překonali s výraznějšími symptomy (zvýšené nebo vysoké teploty trvající více dní, chřipkové projevy atd), obvykle vytvoří více protilátek než pacienti, kteří měli pouze lehké příznaky (pouze krátkodobě zvýšená teplota, únava, ztráta chuti nebo čichu apod) nebo u nich onemocnění proběhlo bezpříznakově.

Po onemocnění množství protilátek v krvi v řádů měsíců klesá. Rychlost poklesu je velice individuální, IgG protilátky po onemocnění ovšem bývají v krvi zpravidla přítomny alespoň 4-8 měsíců.

Po očkování probíhá imunitní odpověď podobně, hladinu vytvořených protilátek je možno ověřit cca 2 týdny po kompletním doočkování (v případě jednodávkových vakcín lépe až po 4 týdnech).

Výsledek stanovení IgG protilátek je uváděn v jednotkách U/ml. Hodnota menší než 8 U/ml znamená negativní výsledek (nízká hladina nebo absence protilátek). Maximální hodnota, kterou vydáváme je 120 U/ml, vyšší výsledky vydáváme jako „> 120 U/ml“.

Upozornění: Reagencie pro stanovení protilátek od různých výrobců poskytují jiné číselné výsledky, které mezi sebou nelze srovnávat! Naše pracoviště používá reagencie firmy Euroimmun.

Níže uvedené hodnocení odpovídá našim dosavadním zkušenostem se stanovením protilátek proti SARS-CoV-2. Vzhledem k tomu, že imunitní systém každého člověka reaguje na infekci individuálně, nelze tuto interpretaci považovat za jednoznačnou a absolutní.

Ve vztahu k očkování obecná teorie říká, že pacienti, kteří jsou po prodělání jakéhokoliv onemocnění vytvořenými protilátkami chráněni, by proti tomuto onemocnění očkování být neměli. Pro bližší informace ohledně očkování Vám doporučujeme se s výsledkem obrátit na Vašeho ošetřujícího lékaře.

Množství protilátek
IgG8-16 U/ml – nízké
17-40 U/ml – střední
40 U/ml – vysoké
Výsledek IgG dle výsledkového listu a interpretace
IgG negativní
< 8 U/ml
1. Váš imunitní systém se pravděpodobně s virem SARS-CoV-2 ještě nesetkal. 2. Onemocnění u Vás již proběhlo a množství protilátek od překonání nemoci již pokleslo na negativní hodnoty. 3. Pokud jste očkován/a, nedošlo u Vás ke tvorbě protilátek v dostatečném množství, nebo od vakcinace uplynula již delší doba a množství protilátek pokleslo.
IgG sporný
8-11 U/ml
1. Infekci jste prodělal/a před delší dobou. 2. Nedávno prodělaná infekce, po které se ještě nevytvořilo větší množství protilátek. 3. Stav po očkování s nižší hladinou vytvořených protilátek nebo od vakcinace uplynula již delší doba a množství protilátek pokleslo.
IgG pozitivní
>11 U/ml
1. Nález odpovídající prodělané infekci. 2. Stav po doočkování.

Případnou vakcinaci je vždy vhodné konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem!